Статьи по ключевому слову "isomer"

Nuclear geometry: from potassium to titanium

 • Год: 2022
 • Том: 49
 • Выпуск: 1
 • 4
 • 99
 • Страницы: 108-135

Nuclear geometry: sodium, magnesium, aluminum

 • Год: 2020
 • Том: 46
 • Выпуск: 1
 • 8
 • 488
 • Страницы: 168-181

Nuclear geometry: from nitrogen to neon

 • Год: 2020
 • Том: 46
 • Выпуск: 1
 • 10
 • 560
 • Страницы: 149-167

Isomers and isotopes of carbon

 • Год: 2020
 • Том: 45
 • Выпуск: 1
 • 9
 • 477
 • Страницы: 150-166

Natural isomers of fullerenes from C30 to C40

 • Год: 2020
 • Том: 45
 • Выпуск: 1
 • 18
 • 595
 • Страницы: 60-78

Natural isomers of fullerenes from C20 to C28

 • Год: 2020
 • Том: 45
 • Выпуск: 1
 • 9
 • 539
 • Страницы: 49-59

Natural isomers of fullerenes from C4 to C20

 • Год: 2020
 • Том: 45
 • Выпуск: 1
 • 11
 • 518
 • Страницы: 38-48

Sumanene and fullerene C60

 • Год: 2019
 • Том: 41
 • Выпуск: 1
 • 4
 • 676
 • Страницы: 45-51

Isomers of fullerene C60

 • Год: 2014
 • Том: 20
 • Выпуск: 1
 • 3
 • 501
 • Страницы: 25-32

Atomic and Electronic Structure of Mini-Fullerenes: from Four to Twenty

 • Год: 2012
 • Том: 13
 • Выпуск: 1
 • 1
 • 524
 • Страницы: 22-36