Статьи по ключевому слову "multi scale modeling; thermoelastisity; effective thermo mechanical properties; nano composite materials; elastomeric composites"

Multi Scale Modeling of Thermoelastic Properties of Composites with Periodic Structure of Heterogeneities

  • Год: 2012
  • Том: 13
  • Выпуск: 2
  • 1
  • 710
  • Страницы: 130-142