I. Santiago Nuñez
  • Affiliation
    CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
  • Ensenada, Mexico

Nucleation of nanopores in glass optical fibers under influence of tensile stress: experiment

  • Year: 2016
  • Volume: 29
  • Issue: 2
  • 4
  • 816
  • Pages: 125-132